Skip to main content
  • IVFclinic u Grčkoj

    Naše iskustvo nam omogućava da sa uspehom prevazilazimo sve poteškoće!

  • IVFclinic u Grčkoj

    Naše iskustvo nam omogućava da sa uspehom prevazilazimo sve poteškoće!

  • IVFclinic u Grčkoj

    Naše iskustvo nam omogućava da sa uspehom prevazilazimo sve poteškoće!

IVFclinic u Grčkoj

Jedna od najvećih klinika Evrope za potpomognutu reprodukciju.

Tim naše IVFclinic sastoji se od vrhunski obučenih , maksimalno profesionalnih lekara sa dugogodišnjim iskustvom, kao sto su klinički akušeri, ginekolozi, embriolozi, nutricionisti ali i stručnjaci za mentalno zdravlje koji u potpunosti shvataju potrebe bračnog para sa reproduktivnim problemima.

Terapije

Ponosni smo na sve buduće
najnovije terapije in vitro oplodnje koje ćemo sprovesti.

IVFclinic u Grčkoj nudi lekarske usluge visokog kvaliteta sa najvišim bezbednosnim standardom. Naša konstantna saradnja sa svim odeljenjima i lekarima različitih specijalnosti zdravstvenog doprinosi izlečenju i najtežih medicinskih slučajeva.

Najnovije Vesti

Za više informacija samo nas pratite.

39. godišnji sastanak ESHRE-a

25. do 28. lipnja 2023, Kopenhagen

39. godišnji sastanak ESHRE-a

25. do 28. lipnja 2023, Kopenhagen

4. kongres Helenskog društva liječnika IVF-a i Helenskog društva kliničkih embriologa

20-22 / 02/2020 Atena

Festival plodnosti

12/10/2019 - Beograd
O našoj klinici

Pretvorimo Vaše snove u stvarnost.

U IVFclinic u Grckoj vec 20 godina pretvaramo snove u stvarnost. Poznati stručnjaci za neplodnost u bliskoj saradnji sa Vama razvijaju jedan personalizovan plan lečenja. Atina je jedna od vrhunskih destinacija turista širom sveta a naš centar plodnosti pretvara ovaj grad u Grčkoj, u destinaciju potpune sreće!!!